ZATAMJANJIVANJE


u tom je liftu poginulo dijete u šestoj godini
92
izbjegli su odnekud
ušli u tuđi stan
mala se igrala

pamtim je vrlo dobro
stojanka
lift joj je odrezao glavu
sve između drugog i prvog kata
bilo krvavo

(stan je i danas prazan brzo su iselili
bivše su vlasnike pobili u logoru ima sin
ništa ne prodaje ne da više nikom)

danas dvadesetjednuipol godinu kasnije
cijeli zid između drugog i prvog i dalje je krvav

u općoj ružnoći
nitko ne zna da je to krv djeteta

dvadesetjednuipol godinu
vozimo se na mjestu dječijeg glavosjeka
i ne vidimo niti krv
niti nas je briga
stojančica

i tako:

Vidim danas
Popa u crvenom soliteru
Kako okađuje
Stubište i mali lift

(na A strani do ceste
onaj za četvoro
što je curetku od šest odrezao glavu)

Mlad je pop
Škripav lift:

Lavor logora
Ograđen žicom
Crčku za viole

Vinograd
Podložan spomenicima

Objavi komentar Blogger

 
Top