Dodaci biografiji A.A.Dermolatova


Glumio je Borisa Davidoviča,
u predstavi malog teatra Grobnica za Borisa
Davidoviča, u Brčkom, na Festivalu
pozorišta/kazališta 2009.
Tako je Novski, revolucijin sin, bio u Distriktu.
A 1994. u Brčkom, za doba rata, isto malo pozorište dolazilo s
predstavom – skečevima za vojsku.
Igrao je nekog Muju, komšiju neprijatelja;
vojska se grohotom smijala, dok se na rubu grada čula minobacačka
razmjena i kratki rafali.
Tako je Mujo, komšo neprijatelj, bio u Brčkom, u ratu, među
srpskim vojnicima.
Kada je kao Novski bio na sceni, kada su ga mlatili u psetarniku,
onaj Mujo, kojem se vojska smijala, sjedio je u gledalištu brčanskom,
šutljiv, zamišljen, i sebi u bradu našaptavao – ma vidi ti, molim te, šta bi od mene, revolucionarčina.

Objavi komentar Blogger

 
Top