Trešnjev krst o retrovizoru


Na mladomrazici
S jagnjeta na jagnje
Teku koljena.

Svjedok
Koji čuči na razglednici
Nervozom
Meda u žlici.

Bijelo se meso
Odvaljuje od crnog.
Žilicama.

Magla uzme kišu s
Šume.
Plavim opnicama između
Prstiju angela.

Potrbuške
Pčele se presvlače u ružama.

Tako se i vojnički pokopi
Mogu razbrojiti
Na troplotun
I nijanse blata.

Objavi komentar Blogger

 
Top