INVALIDNINA


Prije bosanskog rata sjajan pijanist
Zorom u rov im ubace granatu
Od petorice trojicu raskomada
Njemu nestanu ruke

Ima audio kazetu na kojoj je zapis
Njegovog sviranja
Brahmsova intermezza
U a-molu

Pušta je sebi noću
To su moji prsti
Poreda crne tipke na sims prozora
Dok ne zaspe

Onda Isus
Ponese te prste

Zovne trojicu raskomadanih
Granati vrati note

Otklopi klavir
Nadođe zemlja
TAJ DAN KADA SE ODUSPRAVIM DA UMREM


Držat će me Novica Tadić
Za ruku čim pređem

Goli smo i zima
Kad naiđe voda ne boj se
To je moja mama
Uvijek se žali da se

Jastučnice sporo suše

(Zato što su
Bisage pune perja
Jedina krila na jahanom)

Nego jesi li se živ zemlje
Nakopo
Ona će tebe sada
Svaki dan prekopavati

Prazniti džepove
Po predkomorama


BUNAR S VUKOM PUNIM KAMENJA


Koji završava priču o
Crvenkapi
Crven kapi

Kada se i smrt
Udobno ukrcala
Noi na korablju

Ulje na slici napustilo je portret:

S kazaljkama bude
Što i s napuklim fotografijama -

Sjedoperje
U kavezu

Nakon ptice
SNAJPERISTOVA MATER


Skida sa štrika
Pegla
Košuljice mecima

Kmečava zrna
Zavojima ide jod na usta

Objavi komentar Blogger

 
Top