SADA

Kad sam govorio,
rekoše da sam nijem,
kad sam pisao,
rekoše da sam slijep,
kad sam ih napustio,
rekoše da sam šepav.
I kad me natrag pozvaše,
otkriše da sam glup.
Sve su mi osjećaje pomiješali
i presudili da sam lud.
Sada sam sretan   

DIJALEKTIKA 


Neimar kuću razgrađuje, 
lekar smrt približava
zapovednik vatrogasne 
čete potajni je vođa palikuća, 
veli mudra dijalektika,
 a Sveto pismo slično kaže:
 ko je gore biće dole, 
a ko poslednji prvi biće.

 U suseda puška nabijena, 
pod posteljom skriven mikrofon,
 i kćer je obaveštajac. 
No suseda kap udari, 
u mikrofonu nestalo struje, 
a kći ode da se ispovedi. 
Svako se ovnu o trbuh veša, 
dok se iskrada iz Polifemove pećine.

 Iz cirkuske šatre čujem 
neskladnu noćnu muziku, 
mesečari hodaju po visokom užetu 
i mlataraju nesigurnim rukama, 
ispod njih prijatelji viču, 
da ih do kraja probude, 
jer ko je gore, mora dole, 
a ko spava, neka spi još čvršće.
 ŠTAP


Šta da učinim sa svojim štapom 
kad me je počeo prestizati?Da ga bacim u pastirsku vatru 
ili ga darujem šepavcu na putu 
ili onima što tragaju za obećanom zemljom? 
Ili da ga podignem uvis, 
da njime utišam naroda buku 
ili da ga podmetnem svome bratu, 
da u mraku prebije nogu? 
Ili da ga bacim u more 
da spase davljenika, 
ili ga zasadim u polju 
da bude strašilo na vetru?
 Da ga obesim u hramu hodočasnika, 
da svetinje umnoži,
 ili da ga zakopam u šumi 
da ga žbiri ne nađu? 
Ili da ga dam neukom ocu, 
da njime sina ukroti, 
ili da ga ostavim rosi, 
da opet zazeleni? 
Ili da ga predam horovođi, 
da mu glasove uskladi, 
ili da ga dam zanesenom dečaku, 
da mu šator podupre?
 Ili da njime izvor otkrijem, 
da se pustinja napoji, 
ili da njime hleb dočaram
 iz šešira na mađioničarskom odru? 
Ništa od svega toga neću učiniti, 
jer sve je to smelo i ludo, 
slomiću ga preko kolena 
i baciti u duboki ponor, 
da njegovi teški rovaši 
pad moj izmere.


(prepjev sa slovenskog  Marija Mitrović)

Objavi komentar Blogger

 
Top