DARKO CVIJETIĆ


FARME, KOŽE, REBALANS
Pravi Oskar Schindler
Ne Spielbergov
Odmah iza Drugoga rata pobjegao je iz Njemačke
U Argentinu jednim od onih
Pacovskih kanala

Nije trebalo mnogo
Da se sa emajliranog posuđa
Schindlerjudena
Prebaci na novi biznis -
Farmu pilića i odraslih argentinskih dabrova

Posao je išao odlično
Njemačka mu je oduzela državljanstvo
Kao istaknutom članu SS i dabrovi su isprva
Bili izuzetno traženi:

Neki ženski vratovi vole blagu odranu nježnost
U odraslih dabrova

Pilići pak cijeli životić provedu u komorama
Toliko zbijeni da nikada ne uspiju raširiti krilca

Žezlom im otupljuju kljuniće
Da se međusobno ne osljepljuju i ubijaju u
Takvoj i tolikoj blizini i krilima

Njemačka mu vraća državljanstvo
Kao istaknutom industrijalcu i spasitelju
Okreće se tako emajlirani tanjur i
Posao mu propada
I sve mu dabrove ubiju

Moše Bejski dovodi Oskara u
Jeruzalem
Sada je heroj 1200 ljudi je spasio njihovog sopstvenog dima

Oskar počinje piti i praviti užasne scene
Kraj Mrtvoga je mora imao ljubavnicu imenom
Eva Kiš

I spašeni ga izbjegavaju
I pijani Oskar
Sada maše kladioničkim tiketima
Kao nekad izuzetim imenima s klaoničkih listi

I samo ponekad
Uz košer piletinu
Osjetio bi onaj emajlirani svrab
Gadni svrab na vratu

Kao od dabrova krzna iz Buenos Airesa
Objavi komentar Blogger

 
Top