photo Mišo MirkovićBRANISLAV PETROVIĆ


ELEGIJA STAROG RATNIKAenci menci na kamenci
nisam ja tako star
da bih vašu lepotu drskost zvao
ni tako ružan da bih od vaših pogleda en den dore
u dvorac kukavnog miša utekao

vir vir curice zlatna
vir vir ne boj se kćeri
ti si se na ljuljuljušku nasmešila
i zaplakala
pa ti buji baji mleka dala i ladu obećala

a ja sam an ban baštovan
pred vratima albanije kamenije
polić hrabrosti naručio
iskapio
razbio
krčmarici jelečkinji barjačkinji cjelov dao
platio
i tako sam sa vascelim svetom zaratio
i jurišao sam baštoveli
i čukuderi
i gladoveli
i moraveli
i bezbroj puta sam sebe pojeo sam
okrepljenja radi
i ubiše me cap
i ubih rap
i bismo ubijeni capcarap
jadna plašila od kojih se i zemlja uplašila

U neko doba doleteše odnekud petli
refetli
Kukuriku Slobodu izmučenom skupu
na juriš ih pohvatasmo i u ime Slobode
napravismo Pobedosupu

Posle razdeliše ordenje
trange frange
vratite moju nogu bitange

Na povratku mene marka obilića
dočekalo dvanes deci:
EN DEN DINU SA JESI LI BIO NAJHRABRIJI
RAKATINUSA BIO SAM I NAJGLADNIJI
i plaču đavolski deci na kamenci
što sam zvezdanu zvezdu karađorđa
trampio usput za šaku grožđa

I evo sad jesen pušku ima
ubiće me ubiće me elen belen buf
milice curice poljubi jadnog starca
da mu se mladost vrati
trif traf truf

Objavi komentar Blogger

 
Top