DARKO CVIJETIĆ


FRAGMENTI O SVETOM JOSIPU, O JOSIFU PRAVEDNOM
Vrtoglavicom pustinje
Plašena je svaka kap
Ušparana
Vodenicom

Sveti Josip Josip od Kuće Davidove Josip
Zaručnik Josip Radnik Josif Pravedni poglavar
Svete Obitelji
Ništa mu o smrti nema zapisano
Znak mu je štap s pupoljcima ljiljana
Tesarski alat
Zaštitnik bolesnih i umirućih

Josip je s hebrejskoga "Neka Bog pridoda"
Angeo mu se javio: Josipe, sine Davidov
Marija je tvoja trudna

Župna je crkva u Prijedoru podignuta 1896.
Ime dobila po njemu

U kasno ljeto 1992. oslobodioci su je digli u zrak
Uz bok pozorišne zgrade
Komadi kamenog Isusa
Doletjeli su na pozornicu
Isusovi prsti komad glave i haljine

Napravili livadu
Praporak na štapu s pupoljcima

Stigao novi župnik mladi Tomislav Matanović
Vodio Caritas i mise za desetak preostalih baka i
Stranu mirovnu vojsku

20. IX 1995. su ga oslobodioci ubili
Odveli ga sa ocem
Josipom i majkom Božanom
Do prvog praznog sela
Našli ih vezane u bunaru sve troje na suhom dnu

(Drugi su oslobodioci 17. V 1942. u župnom stanu ubili
mons. Josipa
Kavrinovića, rođ. 1875. i njegovu kuharicu

Tri godine kasnije 1945. isti oslobodioci su streljali župnika
Josipa
Bockmanna, rođ. 1910. Nijemac)

Danas je na mjestu minirane nova crkva
Po istom imenu Isusova zemaljskoga oca
Novi je kameni Isus manje raznosiv
Ima sve prste
Pozorište pored sada ima krov

Župnik Matanović i njegovi roditelji iz bunara
Josip
I Božana
Leže u istom grobu iza kapelice
Kamera ga snima
Jer su im dvaput križeve iščupali oslobodiočeva djeca

Na bunaru lijepa Emina
Pjevuši uzima vodu

Pustinja se upravo zaplašuje
S tri kapi bačene u bunar
I tesarom koji uči sina tuđeg cedar blanjati

Vezanih ruku

Objavi komentar Blogger

 
Top