DARKO CVIJETIĆ


DUCHAMP, MOKRENJEBratu se u Americi
Stalno obnavlja kamen u bubregu

On ga krvavo izmokri
Ali ovaj se kroz vodu kroz pijesak kroz pustinju opet vrati
U bubregu se oloji

Prvi put kamen mu je u bubregu niknuo
U rovu na zimu kod Han Pijeska
I otad se obnavlja i ponavlja:

I ovaj kamen zemlje Srbije
Kojeg krvavog u komadima iznova ispišavam

Han od pijeska stvrdnut u prehlađen bubreg
I boli i boli dok ne
Odzvoni u američku šolju

Našogrudan graničan
Usamljen i crn

INKOGNITO BOŽANSTVA, KENOSISKad je zbog kemoterapija
Izgubila kosu

Nosila je periku napravljenu od
Sačuvane kose svoje bake
Davno odrezane
Za bakino krizmanje s djevojčicama

Tako se i smiješila
Djed je noću dolazio
Milovao je po kosi šaptao joj u jastuk ne boj se ne boj se
Dušo dušo moja ne boj se


KAPLANI

za Almina KaplanaPrvoga dana godine 2016. umro je Gilbert Kaplan (1941)
Dirigent – majstor Mahlerove Druge simfonije, majstor za svih
209 strana Gustavove partiture.

Maestro Kaplan bio je financijski stručnjak,
Koji je toliko zavolio Drugu Mahlerovu
Da je naučio dirigirati i postao malerolog Druge, tumač i čuvar.

Do smrti je ravnao sa preko 80 različitih filharmonija
Koje su simfoniju izvodile za nekih sat i dvadesetdevet minuta,

Jer maestro Gilbert Kaplan dirigirao je samo tu i nijednu drugu simfoniju.
I ničiju.
Po čitavom svijetu od Pekinga, Zagreba, Moskve ili New Yorka.

Tri su pitanja Mahlerove Druge, govorio bi maestro Kaplan:
Zašto si živio, zašto si se borio i zar nije život
Samo velika stravična šala?

Znam svaku bilješku u partituri, svaku mahovinu koja bi se nahvatala
Na sjeveru nota ili po pauzama.
Svaku notu iznova prebrišem kao
Bakarno posuđe kakvo kirurzi nađu uz tumore po utrobama.

Uzalud podmećemo tanjure – obraz je taj koji zamašćuje masku iznutra.
Kapi se kupe u kaplani, kap lani, kap preklani,
A pijesak se klepsidri i preokreće plićacima uz oseke.

Objavi komentar Blogger

 
Top