MIROSLAV KRLEŽA


TRI KRATKA ODLOMKA


-   "Tako se bjelodano pokazalo, da je država jedna stvar sastavljena ponajprije od zatvorenih veleizdajničkih krugova, u prvom redu, a zatim od tetaka, strina i krsnih kuma. Tko nema strine ni kume, za njega nema ni države. Pokazalo se osim toga i to, da je država jedna opasna fiksna ideja, koja se sastoji od neke blesave arogancije nepismenjaka, koji misle da su oni lično država kada vrše neke u civiliziranome svijetu potpuno suvišne funkcije."  

Deset krvavih godina 
-   "U tekstovima "Riječkog novog lista" javlja se između redaka tiho pitanje: što da se radi i kako da se spasi narodna supstancija, kad nam je inteligencija sastavljena od svećenika, od oficira ili bijedno plaćenih činovnika. Svećenstvo, u svojim nižim hijerarhijskim redovima, životari u ulozi discipliniranih vojnika, razdraženo brobom protiv fiktivnog i apstraktnog ateizma, uvjereno da se - pobijajući bezbožnike - bori za narodne interese. Jedan dio patriotskog klera iskreno hrvatuje na riječima, nasjedajući crno-žutoklerikalnim podvalama Jozue Franka, obmanut da nacionalnim ekstremizmom podiže narodnih duh, a ova politička narkoza urodit će kobnim umrtvljenjem masovne narodne volje."

O religiji, 1924.-   ,,Zbiva se tako da se stabla grče u očaju. Šume kestenovi u sumraku kao da prelijeću crne ptice. Iz daljine lampa jedne lokomotive. Harmonika na pruzi, a nebo se kupa u pastelnom plavetnilu. Obrisi prolaznika crni, tamnosmeđi. Pod lokomotivom završio je svoju karijeru jedan dječak. Stigao je sa pjesmom u džepu. Doktor Bedaček i Bedačeci. Od ovih doktora Bedačeka može se poludjeti”.

iz Dnevnika, 15. lipnja 1918.


Objavi komentar Blogger

 
Top