DARKO CVIJETIĆČEKRKLJANJA VODE

(iz redateljskih bilješki za predstavu Bunar, po tekstu Radmile Smiljanić)

*


Bunardžije kao ekshumatori vode, bunarenje kao eksumatorluk.
Čekrkljanje javora.


*


(scena koja je autocenzurirana) -

"škripi đeram, škripi đeram, ko je na bunaru, ko je na bunaru, škripi đeram"...

Miloš pijan mokri/masturbira u kantu. Čuje se udaranje zrna u kantu, kao da mu je sperma/mokraća od olovnih zrna.
Hinkemannova tečnost, eritrocitati.

jesam li trebao licima, pa glumcima, lica zamrljati ilovačom, kao da se već raspadaju?

gdje su cvrčci, još nije pustinja.


*


Pojačati zvuk zrikavaca, dok Jasmina krišom klanja.
Čuje se mrmljanje na arapskom.
Vrlo blago plavo svjetlo.

Onaj koji pravi tavane, gleda je neopazice.
Iz publike.


*


Prašina onoga koji se objesio,
Bude prašina koja se presipala.

Koja se presula.

Jeremija veli da je čovjek stavio usta u prašinu.
*


Sve njegove mliječne zube mater je
Sačuvala u maramici.
Kada ga je na ratištu raznijela granata, nije ostalo ništa.

Zato je maramicu ušila.
Zubić Vila.


*


Sanjam sinoć vodu, kako se iz zvona prelijeva.
I kako zečjousti dječaci govore o vuku.

Kad umreš, nebo uđe u tebe, jedan veli.


*

Gdje su cvrčci, još nije pustinja, opet.
Tu je nekada bio leprozorij.
Geto za one koji su imali lepru. Tu su ih zatvarali.

Ali, prije toga - sala je bila crkva.

On ju je islikao.
Leprozni su umirali izgrebavši mu freske noktima.


*


Oko ne stari, oko čuva moju smrt u svojoj vodi nestarećoj.
U filmskoj celuloznoj traci, kaže moj učitelj, ima srebra.

Gdje su zrikavci, još ima gline,
Gdje god se vidi, ima srebrenice

I bunardžija da rašljare.


*

Objavi komentar Blogger

 
Top