STEĆAK O TESLI


Kremiranje je
Posao nekoga tko nema zemlje

Ožiljci naneseni šibicom
Palidrvce po palidrvce

Meni je još strašno
Da se mesnice zovu
Srna ili Milica

Težim 52 kilograma
I za dva dana
Imat ću osamdesetsedam godina

Nemam čime postojati
Meso me napušta

Prelopatano

Dok je tišine u borbenom rancu
Mete ne mogu
Biti među nišanjenima

Objavi komentar Blogger

 
Top