$type=ticker$cols=2$count=30

Sudnji dan, Giorgio Agamben

SHARE:

Šta me to privlači, šta me očarava na fotografijama koje volim?
Verujem da je, naprosto, reč o ovome: fotografija je za mene, na određeni način, mesto Konačnog Suda, ona predstavlja svet kakav se pojavljuje poslednjega dana, Dana Gneva. Nije reč o pitanju subjekta, ne želim da kažem da fotografije koje volim predstavljaju nešto strašno, ozbiljno ili čak tragično. Ne, fotografija može da prikazuje lice, predmet, bilo koji događaj. To je slučaj sa Donderom koji je, poput Roberta Kape, uvek ostao privržen aktivnom novinarstvu i često praktikovao ono što bi se moglo nazvati fotografsko flânerie (ili „tumaranje"): šetanje bez cilja i fotografisanje onoga na šta se nabasa. Ali „ono na šta se nabasa" – lica dveju žena koje prolaze biciklima u Škotskoj, izlog prodavnice u Parizu – pozvano je, uručen mu je poziv da se pojavi na Sudnji Dan.

Da je tako od samog početka istorije fotografije, pokazuje, potpuno jasno, jedan primer.
Sigurno poznajete čuveni dagerotip Boulevard du Temple, koji se smatra prvom fotografijom na kojoj se pojavljuje ljudska figura. Srebrna ploča predstavlja Boulevard du Temple koji je Dager fotografisao sa prozora svog studija u vreme najveće gužve. Boulevard je trebalo da bude prepun ljudi i kočija, pa ipak, s obzirom da su aparati u to vreme zahtevali izuzetno dugačko vreme ekspozicije, od čitave te mase u pokretu ne vidi se ama baš ništa. Ništa, osim malog crnog obrisa na trotoaru, u donjem levom uglu fotografije. Reč je o čoveku kome glancaju čizme, pa je ostao nepokretan dovoljno dugo, blago podignute noge kako bi stopalo naslonio na banak čistača cipela.

Ne bih bio u stanju da izmaštam prikladniju sliku Konačnog Suda.
Gomila ljudi – štaviše, čitavo čovečanstvo – prisutna je, ali se ne vidi, jer se sud odnosi samo na jednu osobu, samo na jedan život: upravo taj a ne neki drugi. Na koji način je anđeo Sudnjeg Dana – koji je i anđeo fotografije – opazio, uhvatio, ovekovečio taj život, tu osobu? U najbanalnijem i najobičnijem gestu, gestu glancanja cipela! U sudnjem času čovek, svaki čovek, prepušten je zauvek svom najsvakodnevnijem i najbednijem gestu. Pa ipak, zahvaljujući fotografskom objektivu, taj gest je nabijen težinom čitavog jednog života, taj nevažan, pa čak i nezgrapan stav sažima i skuplja u sebe smisao čitavog postojanja.

Verujem da postoji tajna veza između gesta i fotografije. Moć gesta da sakupi i sazove čitave redove anđeoskih snaga nalazi se u fotografskom objektivu, ta moć u fotografiji ima svoj locus, svoje ovde i sada. Benjamin je jednom prilikom napisao, u vezi sa Žilijenom Grinom, da on predstavlja svoje likove u gestu punom sudbine koji ih prikiva neopozivošću paklene onostranosti. Verujem da je pakao o kojem ovde govorimo paganski, a ne hrišćanski. U Hadu, senke mrtvih beskonačno ponavljaju isti gest: Hision okreće svoj točak, Danaide uzaludno pokušavaju da donesu vodu u probušenom krčagu. Ali nije reč o kazni, paganske senke nisu proklete. Večno ponavljanje ovde je šifra apokatasstasisa, beskonačnog svođenja računa postojanja.

To je eshatološka priroda gesta koju dobar fotograf zna da uhvati. A da ne oduzme ništa od istoričnosti i posebnosti fotografisanog događaja. Mislim na ratne dopise Dondera i Kape, ili fotografiju istočnog Berlina napravljenu sa krova Reichstaga prvog dana nakon pada zida. Ili na fotografiju, kakva je ona, opravdano čuvena, autora nouveau romana – od Sarotove do Beketa, od Simona do Rob-Grijea – koju je 1959. napravio Dondero ispred Editions de Minuit. Sve ove fotografije sadrže jasan istorijski beleg, neizbrisiv datum, pa ipak, zahvaljujući naročitoj moći gesta, ovaj beleg sada upućuje na neko drugo vreme, aktuelnije i urgentnije od bilo kojeg hronološkog vremena.

Ali postoji, na fotografijama koje volim, još jedan aspekt koji ni po koju cenu ne bih želeo da prećutim. U pitanju je zahtev: subjekt prikazan na fotografiji od nas nešto zahteva. Pojam zahteva mi je posebno drag i ne treba ga mešati sa činjeničnom nužnošću. Čak i ako je osoba na fotografiji danas potpuno zaboravljena, čak i ako je njeno ime potpuno izbrisano iz ljudskog sećanja, uprkos tome – štaviše, upravo zbog toga – ta osoba i taj lik zahtevaju svoje ime, zahtevaju da ne budu zaboravljeni.

Mora da je nešto od svega toga Benjamin imao na umu kada je, govoreći o fotografijama Kamerona Hila, napisao da slika prodavačice ribe zahteva ime žene koja je nekada bila živa. Možda zbog toga što nisu mogli da podnesu ovo nemo obraćanje, posmatrači su pred prvim dagerotipima morali da skrenu pogled u stranu, osećajući da ih portretisane osobe posmatraju. (U kancelariji u kojoj radim, na komadu nameštaja pored pisaćeg stola, stoji prislonjena poznata fotografija lica brazilske devojčice koja kao da me strogo gleda i ja znam, sa apsolutnom sigurnošću, da je ona ta koja mi sudi i koja će mi suditi, kako danas tako i poslednjeg dana).

Dondero je jednom prilikom, iako im se divi, izrazio rezervu prema dvojici fotografa: Kartije-Bresonu i Sebastijau Salgadu. Kod prvog vidi preteranost geometrijske konstrukcije, a kod drugog estetske perfekcije. Obojici suprotstavlja koncept ljudskog lica kao priče koju treba ispričati i geografije koju treba istražiti. U istom smislu, zahtev koji dolazi sa fotografija i od nas traži objašnjenje, za mene nema ničeg estetskog. Pre će biti da je reč o zahtevu za iskupljenjem. Fotografska slika je uvek više od slike: ona je mesto razmaka, sublimni razlaz između čulnog i inteligibilnog, između kopije i stvarnosti, između uspomene i nade.

U vezi sa vaskrsnućem telesnog, hrišćanski su se teolozi pitali, ne uspevajući da iznađu zadovoljavajuće rešenje, da li telo vaskrsava u stanju u kojem se nalazi u trenutku smrti (možda staro, ćelavo i bez jedne noge), ili u mladalačkoj očuvanosti. Origen je prekinuo ove beskrajne rasprave tvrdnjom da ne vaskrsava telo, nego njegovo obličje, njegov eidos. Fotografija je, u ovom smislu, najava slave tela.

Poznato je da je Prust bio opsednut fotografijom i da je svim sredstvima nastojao da dođe do fotografija osoba koje je voleo i kojima se divio. Jedan od momaka u koga je bio zaljubljen kada je imao 22 godine, Edgar Obe, poklonio mu je, na njegovo uporno zahtevanje, sopstveni portret. Na poleđini fotografije napisao je u obliku posvete: Look at my face: my name is Might Have Been; I am also called No More, Too Late, Farewell (Pogledaj moje lice: moje ime je Mogao Je Da Bude; zovu me i Ne Više, Prekasno, Zbogom). Posveta je svakako pretenciozna, ali savršeno izražava zahtev koji oživotvoruje svaku fotografiju i dokučuje stvarno koje neprestano iščezava, nastojeći da ga iznova učini mogućim.

Fotografija zahteva da se sve ovo pamti, fotografije svedoče o svim ovim izgubljenim imenima, poput knjige života koju novi anđeo otkrovenja – anđeo fotografije – drži u rukama do kraja svih dana, to jest svakog dana.


(G. AGAMBEN, PROFANACIJE)  izvor RENDE/E-novine

COMMENTS

Naziv

"Oslobođenje",1,2016. fotografije/kolovoz,1,4:5-11,1,Adam Zagajewski,1,Agencije,1,Agniezska Žuchowska - Arendt,1,Ai Weiwei,1,Al Jazeera,1,Alan Pejković,1,Albert Camus,1,Aleksa Golijanin,1,Aleksandar Genis,1,Aleksandar Roknić,1,Aleksandar Tišma,1,Alem Ćurin,1,Alen Brabec,1,Aleš Debeljak,2,Alexander Kluge,1,Almin Kaplan,4,Amer Bahtijar,1,Amer Tikveša,1,Amila Kahrović Posavljak,1,Amir Or,1,Amos Oz,1,Ana Ahmatova,2,Ana Radonja,1,Andres Neuman,1,Andrijana Kos Lajtman,7,Anton Pavlovič Čehov,1,Antun Branko Šimić,1,Anya Migdal,1,Bela Hamvaš,2,Bela Tarr,1,Bertolt Brecht,4,Biblijski citat,1,Biljana Srbljanović,4,Bilješka,5,Biserka Rajčić,3,Blago Vukadin,1,Boba Đuderija,1,Bogdan Bogdanović,2,Bojan Munjin,1,Bojan Savić Ostojić,1,Bookstan II 2017,1,Borges,4,Boris Buden,4,Boris Dežulović,2,Boris Dubin,1,Boris Perić,1,Borislav Pekić,1,Borislav Veselinović,1,Borka Pavićević,1,Boro Drašković,1,Božo Koprivica,3,Branimir Živojinović,1,Branimira Lazanin,1,Branislav Jakovljević,2,Branislav Petrović,1,Branko Ćopić,1,Branko Kukić,1,Branko Rakočević,1,Bruno Schulz,1,BUKA,1,Burkhard Bilger,1,Caravaggio,1,Charles Simic,6,Chris Hedges,1,citati,1,Claude Lévi-Strauss,1,Cornelia Vismann,1,crtež,1,Damjan Rajačić,1,Dan Pagis,1,Danica i Haim Moreno,1,Daniil Ivanovič Juvačov Harms,1,Danijel Dragojević,1,Danilo Kiš,10,Dara Sekulić,1,Dario Džamonja,1,Darko Alfirević,1,Darko Cvijetić,254,Darko Cvijetić. Agnieszka Zuchovska Arent,1,Darko Desnica,4,Darko Pejanović,1,Daša Drndić,1,David Albahari,5,Davor Beganović,1,Davor Ivankovac,1,Davor Konjikušić,1,Dejan Kožul,1,Dejan Mihailović,1,Deklaracija o zajedničkom jeziku,1,Dietrich Bonhoeffer,1,Dijala Hasanbegović,1,Dnevnik,8,Dobrivoje Ilić,1,Dobroslav Silobrčić,1,Dominique-Antoine Grisoni,1,Dragan Bajić,1,Dragan Bursać,1,Dragan Markovina,1,Dragan Radovančević,3,Drago Pilsel,1,drama,2,Dubravka Stojanović,1,Dubravka Ugrešić,4,Duško Radović,1,Dževad Karahasan,2,Đorđe Bilbija,2,Đorđe Krajišnik,4,Đorđe Tomić,1,Edmond Jabes,1,Eduard Šire,1,Edvard Kocbek,1,Elis Bektaš,4,Elvedin Nezirović,1,Elvir Padalović,1,Emil Cioran,8,Emmanuel Levinas,1,Epitaf,1,Ernst Jünger,2,esej,148,Fahredin Shehu,1,festival,2,Filip David,2,fotografije,1,fra Drago Bojić,1,Francis Roberts,1,Frank Wedekind,1,Franz Kafka,4,Friedrich Nietzche,1,Furio Colombo,1,Genadij Nikolajevič Ajgi,1,Georg Trakl,1,George Orwel,1,Georgi Gospodinov,1,Géza Röhrig,1,Gianni Vattimo,1,Gilles Deleuze,1,Giorgio Agamben,7,Giorgio Manganelli,1,Goran Milaković,2,Goran Stefanovski,1,gostovanje pozorišta,4,govor,2,Gustaw Herling-Grudzinski,1,Hajdu Tamas,1,Hanna Leitgeb,1,Hannah Arendt,2,Hans Magnus Enzensberger,1,Hassan Blasim,1,Heiner Goebbels,1,Helen Levitt,1,Herbert Marcuse,1,Igor Buljan,1,Igor Mandić,1,Igor Motl,3,Igor Štiks,1,Igre u Jajcu 2017.,1,Ihab Hassan,1,Ilma Rakusa,2,IN MEMORIAM,7,Intervju,54,Ivan Čolović,2,Ivan Lovrenović,4,Ivan Milenković,1,Ivana Vuletić,1,Ivica Pavlović,1,Ivo Kara-Pešić,1,Jack Kerouac,1,Jacques Derrida,2,Jagoda Nikačević,1,Jakob Augstein,1,Jaroslav Pecnik,1,Jasmin Agić,1,Jasna Tkalec,1,Jelena Kovačić,1,Jelena Topić,1,Jona,1,Jorge Luis Borges,2,Josif Brodski,1,Josip Osti,1,Josip Vaništa. Patricia Kiš,1,Jovan Ćirilov,1,Jovica Aćin,3,Jugoslava Ilanković,1,Julija Kristeva,1,Julio Cortazar,1,Katja Kuštrin,2,Kim Cuculić,1,Knjige,1,književna večer,1,Kokan Mladenović,1,Komentar,1,kratka priča,3,kratke priče,6,kratki intervju,1,kritika,4,Krzysztof Warlikowski,1,Ksenija Banović Ksenija Marković,1,Ladislav Tomičić,1,Laibach,1,Lajoš Kesegi,1,Larisa Softić Gasal,1,Laurence Winram,1,Leonid Šejka,2,Ludwig Wittgenstein,1,Ljubiša Rajić,1,Ljubiša Vujošević,1,Maja Abadžija,1,Maja Isović,2,MALI EKSHUMATORSKI ESEJI,1,mali esej,16,Marcel Duchamp,1,Marija Mitrović,1,marijan cipra,1,Marin Gligo,1,Marina Dumovo,1,Mario Franz,1,Mario Kopić,46,Marjan Grakalić,1,Marko Misirača,1,Marko Stojkić,1,Marko Tomaš,1,Marko Veličković,1,Marko Vešović,2,Martin Heidegger,3,Massimo Cacciarri,1,Max Frisch,1,međunarodna poruka,1,Mensur Ćatić,2,Mia Njavro,1,Mihail Šiškin,1,Mijat Lakićević,1,Mikloš Radnoti,1,Milan Kundera,1,Milan Milišić,1,Milan Vukomanović,1,Milan Zagorac,1,Mile Stojić,2,Milica Rašić,1,Milo Rau,1,Miloš Bajović Ilić,1,Miloš Crnjanski,2,Miloš Vasić,1,Milovan Đilas,1,Miljenko Jergović,6,Mini esej,32,Miodrag Živanović,1,Mirjana Božin,1,Mirjana Stančić,1,Mirko Đorđević,2,Mirko Kovač,3,Miroslav Krleža,3,Miroslav Marković,1,Mirza Puljić,1,Mišo Mirković,6,Mišo Mirković foto,10,Mladen Bićanić,1,Mladen Blažević,2,Mladen Stilinović,1,Momčilo Đorgović,1,Naser Šećerović,1,Natalija Miletić,1,Nataša Gvozdenović,1,Neda Radulović- Viswanatha,1,nekrolog,1,Nemanja Čađo,1,Nenad Milošević,1,Nenad Obradović,5,Nenad Tanović,1,Nenad Vasiljević,1,Nenad Veličković,2,Nenad Živković,1,Nepoznati spavač,1,Nermina Omerbegović,1,Nikola Kuridža,1,Nikola Kuzanski,1,Nikola Vukolić,1,Nikola Živanović,1,Nikolaj Berđajev,1,Nikolina Židek,1,NOVA KNJIGA,1,novela,1,Novica Milić,2,Novica Tadić,1,obavijest,1,odlomak romana,9,odlomci,6,Oliver Frljić,8,Osip Mandeljštam,2,Otto Pöggeler,1,Otto Weininger,1,Paolo Magelli,2,Paul Celan,3,Paul Klee,1,Paul Valery,1,Petar Gudelj,2,Petar Matović,1,Petar Vujičić,1,Peter Esterhazi,1,Peter Semolič,3,Peter Semolič. prijevod,4,Peter Sloterdijk,3,Pier Paolo Pasolini,2,pisma,5,pismo,1,pjesma,1,Plakat,1,Poezija,265,poezija prevod,1,potpisnici,1,Pozorišna kritika,1,Pozorišne Igre u Jajcu,1,Pozorište Prijedor,4,predavanje,1,Predrag Finci,2,Predrag Matvejević,2,Predrag Nikolić,1,Predstava,2,Prepiska,1,priča,37,Prijevod,12,prijevod govora,1,prikaz knjige,2,prikaz predstave,3,Primo Levi,1,Protest,1,Proza,2,Radimir Sovilj,1,Radiša Cvetković,1,Radmila Smiljanić,1,Radomir Konstantinović,2,Rastislav Dinić,1,Raša Todosijević,3,razgovor,4,Refik Hodžić,1,Renate Lachmann,1,Robert Bagarić,1,Roger Angell,1,Roland Barthes,2,Roland Jaccard,1,Roland Quelven,1,Saida Mustajbegović,2,Sándor Márai,1,Saša Jelenković. poezija,1,Saša Paunović,1,Sava Babić,3,Seida Beganović,3,Semezdin Mehmedinović,4,Senadin Musabegović,1,senka marić,1,Sesil Vajsbrot,1,Shosana Felman,1,Sibela Hasković,1,Siegfried Lenz,1,Sigmund Freud,1,Sinan Gudžević,1,Siniša Tucić,1,sjećanje,2,Slavenka Drakulić,1,Slavica Miletić,3,Slavoj Žižek,1,Slobodan Glumac,1,Slobodan Šnajder,1,Slobodan Tišma,1,SLOVO GORČINA,1,Sonja Ćirić,3,Sonja Savić,1,Srđa Popović,1,Srđan Tešin,1,Sreten Ugričić,3,Srpko Leštarić,1,stećak,2,Stevo Basara,1,Stojan Subotin,1,Susan Sontag,1,Sven Milekić,1,Svetislav Basara,2,Svetlana Aleksijevič,1,Šagal,1,Tadeusz Różewicz,1,Tamara Kaliterna,1,Tamara Nablocka,1,Tamara Nikčević,2,Tatyana Tolstaya,1,Tea Benčić Rimay,1,Teatar,1,Teatron,1,The New York Times. Žarka Radoja,1,Thomas Bernhard,10,Thomas Ostermeier,1,Tomaž Šalamun,2,Tomislav Čadež,1,Tomislav Dretar,2,Tonko Maroević,1,Tony Judt,1,Umberto Eco,2,Urbán András,1,Vanda Mikšić,1,Vanesa Mok/Anđelko Šubić,1,Varlam Šalamov,3,Vera Pejovič,3,Veronika Bauer,1,Video,10,Viktor Ivančić,3,Viktor Jerofejev,1,Viktoria Radicz,2,Vincent Van Gogh,1,Višnja Machido,1,Vladan Kosorić,2,Vladimir Arsenić,1,Vladimir Arsenijević,1,Vladimir Gligorov Ljubica Strnčević,1,Vladimir Milić,2,Vladimir Pištalo,3,Vladimir Vanja Vlačina,1,Vladislav Kušan,1,vojislav despotov,1,Vojislav Pejović,1,Vojo Šindolić,1,Vujica Rešin Tucić,1,Vuk Perišić,3,Walter Benjamin,1,Wisława Szymborska,1,Wolfgang Borchert,1,Wroclaw,1,Zadie Smith,1,zapis,1,zavičaj,1,Zbigniew Herbert,3,zen,1,ZKM,1,Zlatko Jelisavac,2,Zoran Vuković,2,Zygmund Bauman,1,Žarko Milenić,1,Žarko Paić,1,Željko Grahovac,2,Živojin Pavlović,1,
ltr
item
HYPOMNEMATA: Sudnji dan, Giorgio Agamben
Sudnji dan, Giorgio Agamben
http://pescanik.net/wp-content/uploads/2012/05/Photo_Cari-Ann-Wayman.jpg
HYPOMNEMATA
https://darkocvijetic.blogspot.com/2014/03/sudnji-dan-giorgio-agamben.html
https://darkocvijetic.blogspot.com/
https://darkocvijetic.blogspot.com/
https://darkocvijetic.blogspot.com/2014/03/sudnji-dan-giorgio-agamben.html
true
2899971294992767471
UTF-8
Svi članci su učitani Nije pronađen nijedan članak VIDI SVE Pročitaj više Odgovori Prekini odgovor Obriši By Početna STRANICE ČLANCI Vidi sve Preporučeni članci OZNAKA ARHIVA PRETRAGA SVI ČLANCI Nije pronađen nijedan članak koji odgovara upitu Vrati se natrag Nedjelja Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Ned Pon Uto Sre Čet Pet Sub Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Sij Velj Ožu Tra Svi Lip Srp Kol Ruj Lis Stu Pro just now 1 minutu prije $$1$$ minuta prije 1 čas prije $$1$$ sati prije Juče $$1$$ dana prije $$1$$ tjedana prije više od 5 tjedana prije Sljedbenici Slijedi THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy