$type=ticker$cols=2$count=30

Vreme se povuklo iz moje krvi, Emil Cioran

SHARE:
Uzalud grabim trenutke, trenuci  izmiču: nema ni jednog koji mi nije neprijatelj, koji mi ne prigovara i ne pokazuje svoje odbijanje da se sa mnom obruka. Svi nepristupačni, oni jedan za drugim objavljuju moje izdvajanje i poraz.

Možemo da delujemo samo kad osetimo da nas oni nose i štite. Kad nas ostave, nedostaje nam polet neophodan za ostvarenje nekog dela, bio on izuzetan ili beznačajan. Razoružani, nigde utemeljeni, sučeljavamo se sa neuobičajenom nesrećom: onom da nemamo pravo na vreme.

Gomilam protekle trenutke, ne prestajem da ih proizvodim i da u njih guram sadašnjost, ne dajući joj vremena da iscrpi svoje vlastito trajanje. Živeti znači podnositi čaroliju mogućeg; ali kad u samom mogućem opazimo prošlost koja tek treba da dođe, potencijalno sve postaje prošlost, i nema više ni sadašnjosti ni budućnosti. Kod svakog trenutka zapažam zadihanost i ropac, a ne prelazi u drugi trenutak. Razrađujem mrtvo vreme, uživam u gušenju postojanja.

Drugi padaju u vreme; ja sam ispao iz vremena. Večnost koja se uzdizala iznad njega ustupila je mesto večnosti koja se nalazi ispod, a čovek u toj nerodnoj oblasti ima samo jednu jedinu želju: da se vrati u vreme, da se po svaku cenu uzdigne do njega, da mu prisvoji delić i tu se smesti, da bi sebe zavarao kako je kod svoje kuće. Ali, vreme je zatvoreno, vreme je nedostižno: od te nemogućnosti da se u njega prodre načinjena je negativna večnost, loša večnost.

Vreme se povuklo iz moje krvi; oni su se uzajamno podržavali i složno tekli; zar se sad kad su nepokretni treba čuditi što više ništa ne postaje? Samo bi oni, ponovo pokrenuti, mogli ponovo da me uvrste među žive i da me oslobode ispod večnosti u kojoj trulim. Ali oni to neće niti mogu. Mora da su na njih bačene čini – neće se više pokrenuti, sleđeni su. Nijedan trenutak nije kadar da se uvuče u moje vene. Polarna krv za veke vekova!

Sve što diše, sve što ima boju postojanja, nestaje u prastarom. Jesam li zaista nekad davno okusio bujnost stvari? Kakav beše njihov ukus? Sada mi je nedostupan – i bljutav. Zasićenost zbog pomanjkanja.

Ako ne osećam vreme ako sam od njega dalje no iko, ja ga zauzvrat poznajem, posmatram ga neprestano: ono se nalazo u središtu moje svesti. Kako da poverujem da je čak i njegov tvorac na njega toliko mislio i o njemu toliko sanjario? Ako je tačno da ga je Bog stvorio, nemoguće da ga je do dna spoznao, jer nije njegov običaj da ga uzima za predmet svojih promišlanja. Dok sam ja, u to sam ubeđen, istisnut iz vremena s jedinom svrhom da od njega napravim sadržaj svojih opsesija. Uistinu, stapam se sa čežnjom kojom me ono nadahnjuje,

Pretpostavimo da nekad živeh u njemu, kakvo je ono bilo i na koji način da sebi predstavim njegovu prirodu? Tuđ mi je period kad mi je ono bilo blisko, iščezao je iz mog pamćenja, ne pripada više mom životu. Verujem čak da bi mi bilo lakše da se ukorenim u pravoj večnosti nego da se ponovo vratim u njega. Milost za onog ko je bio u Vremenu i koji neće moći nikad više biti u njemu!
(Bezimeni gubitak: kako sam se mogao zaludeti vremenom, pa uvek sam zamišljao svoj spas izvan njega, kao što sam uvek živeo s izvesnošću da ono upravo troši svoje poslednje zalihe i da mu, izjedenom iznutra, oštećenom u biti, nedostaje trajanje?)

Kad se smestimo nadomak trenutka da bismo posmatrali njegov prolazak, na kraju razabiramo samo sled bez sadržaja, vreme koje je izgubilo svoju supstanciju, apstraktno vreme, podvrstu naše praznine. Još malo, i od apstrakcije do apstrakcije, ono se našom greškom istanjuje i rastvara u temporalnosti, u vlastitoj senci. Sada nam pada na pamet da mu ponovo damo život i prema njemu usvojimo jasan stav, bez neodređenosti. Kako da u tome uspemo, kad ono pobuđuje nepomirljiva osećanja, paroksizam odbojnosti ili opčinjenosti.
Dvosmisleni načini vremena otkrivaju se kod svih onih koji se s njim bave kao glavnom brigom, i koji će, okrenuvši leđa onom što je u njemu pozitivno, proučavati njegove sumnjive strane, zbrku koju u sebi ostvaruje između bića i ne-bića, njegovu bezobzirnost i njegovu nepostojanost, njegove sumnjive privide, njegovu dvostruku igru, temeljnu neiskrenost.
Licemer na metafizičkom nivou. Što ga više ispitujemo, sve više ga zamišljamo kao ličnost koju neprestano sumnjičimo i rado bismo je raskrinkali. A na kraju se predajemo njenom uticaju i privlačnosti. Odatle do idolopoklonstva i robovanja preostaje samo jedan korak.

Previše sam želeo vreme da ne bih izopačio njegovu prirodu, izdvojio sam ga od sveta, napravio od njega stvarnost nezavisnu od svake druge stvarnosti, usamljeni svemir, surogat apsolutnog: neobičan poduhvat koji ga rastavlja od svega što ono pretpostavlja i svega što povlači, preobražaj statiste u protagonistu, pogrešno i neizbežno unapređenje. Ne mogu poreći da je ono uspelo da mi pomuti pamet. Ipak nije predvidelo da ću jednog dana u pogledu njega prebeći iz opsednutosti u pronicljivost, sa svim što mu preti.

Ono je sazano tako da ne odoleva upornom nastojanju ljudskog duha da ga istraži. Njegova gustina pri tom iščezava, pređa se tanji, i ostaju samo odlomci kojima analitičar treba da se zadovolji. Jer ono nije stvoreno da bude upoznato, nego življeno; istraživati ga, proučavati, znači ponižavati ga, znači pretvoriti ga u predmet. Ko na to prione biće prinuđen da se na taj način bavi svojim vlastitim ja. Budući da je svaki oblik analize skrnavljenje, nepristojno je posvetiti joj se. U meri u kojoj se, da bismo ih pretresli, spuštamo u svoje tajne, iz zbunjenosti prelazimo u nelagodnost, iz nelagodnosti u užas.

Poznavanje sebe se uvek preskupo plaća.Kao uostalom i saznanje uopšte. Kad čovek bude stigao do njegovog temelja, neće se više udostojiti da živi. U objašnjenom svemiru, ništa više ne bi imao smisao, osim ludila. Jedna stvar zagledana sa svih strana prestaje da bude važna. Isto tako, jesmo li prozreli nekog? Za njega je najbolje da nestane. Svi ljudi nose masku koja manje ukazuje na odbrambenu reakciju a više na stid, na želju prikrivanja svoje nestvarnosti. Strgnuti je značilo bi upropastiti i njih i sebe. Izvesno je da nije dobro zadržavati se pod Drvetom Znanja.

Ima nečeg svetog u svakom biću koje ne zna da postoji, u svakom obliku života oslobođenom svesti. Onome koji nije nikad zavideo biljkama promakla je ljudska drama.

COMMENTS

BLOGGER: 1
Loading...
Naziv

"Oslobođenje",1,2016. fotografije/kolovoz,1,4:5-11,1,Adam Zagajewski,1,Agencije,1,Agniezska Žuchowska - Arendt,1,Ai Weiwei,1,Ajfelov most,1,Al Jazeera,1,Alan Pejković,1,Albert Camus,1,Aleksa Golijanin,1,Aleksadar Genis,1,Aleksandar Genis,1,Aleksandar Roknić,1,Aleksandar Tišma,1,Alem Ćurin,1,Alen Brabec,1,Aleš Debeljak,2,Alexander Gurevich,1,Alexander Kluge,1,Alina Mayboroda,1,Almin Kaplan,4,Amer Bahtijar,1,Amer Tikveša,1,Amila Kahrović Posavljak,1,Amir Or,1,Amos Oz,1,Ana Ahmatova,2,Ana Radonja,1,Andres Neuman,1,Andrijana Kos Lajtman,10,Anton Pavlovič Čehov,1,Antun Branko Šimić,1,Anya Migdal,1,B.C. HUTCHENS,1,Bela Hamvaš,2,Bela Tarr,1,Bertolt Brecht,4,Biblijski citat,1,Biljana Srbljanović,4,Biljana Žikić,1,Bilješka,5,Biserka Rajčić,3,Blago Vukadin,1,Boba Đuderija,1,Bogdan Bogdanović,2,Bojan Munjin,1,Bojan Savić Ostojić,1,Bookstan II 2017,1,Borges,5,Boris Buden,5,Boris Dežulović,3,Boris Dubin,1,Boris Paramonov,1,Boris Perić,1,Borislav Pekić,1,Borislav Veselinović,1,Borka Pavićević,1,Boro Drašković,1,Božica Radić,1,Božo Koprivica,3,Branimir Živojinović,1,Branimira Lazanin,1,Branislav Jakovljević,2,Branislav Petrović,1,Branko Ćopić,1,Branko Kukić,1,Branko Rakočević,1,Bruno Schulz,1,BUKA,2,Burkhard Bilger,1,Caravaggio,1,Charles Simic,6,Chris Hedges,1,citati,1,Claude Lanzmann,1,Claude Lévi-Strauss,1,Cornelia Vismann,1,crtež,1,Damir Šodan,1,Damjan Rajačić,1,Dan Pagis,1,Danica i Haim Moreno,1,Daniil Ivanovič Juvačov Harms,1,Danijel Dragojević,1,Danijela Dejanović,1,Danilo Kiš,11,Dara Sekulić,1,Dario Džamonja,1,Darko Alfirević,1,Darko Cvijetić,278,Darko Cvijetić. Agnieszka Zuchovska Arent,1,Darko Desnica,4,Darko Pejanović,1,Daša Drndić,2,David Albahari,5,Davor Beganović,1,Davor Ivankovac,1,Davor Konjikušić,1,Dejan Kožul,1,Dejan Mihailović,1,Deklaracija o zajedničkom jeziku,1,Desimir Tošić,1,Dietrich Bonhoeffer,1,Dijala Hasanbegović,1,Dnevnik,9,Dobrica Ćosić,1,Dobrivoje Ilić,1,Dobroslav Silobrčić,1,Dominique-Antoine Grisoni,1,Dragan Bajić,1,Dragan Bursać,1,Dragan Markovina,1,Dragan Radovančević,3,Drago Pilsel,1,drama,2,Dramsko kazalište GAVELLA,1,Dubravka Stojanović,1,Dubravka Ugrešić,4,Duško Radović,1,Dževad Karahasan,2,Đorđe Bilbija,2,Đorđe Krajišnik,4,Đorđe Tomić,1,Đuza Stojiljković,1,Edin Salčinović,1,Edmond Jabes,1,Edouard Boubat,1,Eduard Šire,1,Edvard Kocbek,1,Elis Bektaš,4,Elvedin Nezirović,1,Elvir Padalović,1,Emil Cioran,8,Emmanuel Levinas,1,Epitaf,1,Ernst Jünger,2,esej,159,Fahredin Shehu,1,festival,2,Filip David,3,fotografije,2,fra Drago Bojić,1,Francis Roberts,1,Frank Wedekind,1,Franz Kafka,4,Friedrich Nietzche,1,Furio Colombo,1,Gary Saul Morson,1,Genadij Nikolajevič Ajgi,1,Georg Trakl,1,George Orwel,1,Georgi Gospodinov,1,Géza Röhrig,1,Gianni Vattimo,1,Gilles Deleuze,1,Giorgio Agamben,7,Giorgio Manganelli,1,Gligorije Ernjaković,1,Goran Milaković,2,Goran Simić,1,Goran Stefanovski,1,gostovanje pozorišta,4,govor,2,Gustaw Herling-Grudzinski,1,Haim Moreno,1,Hajdu Tamas,1,Hanna Leitgeb,1,Hannah Arendt,3,Hans Magnus Enzensberger,1,hasidska priča,1,Hassan Blasim,1,Heiner Goebbels,1,Helen Levitt,1,Herbert Marcuse,1,Igor Buljan,1,Igor Mandić,1,Igor Motl,3,Igor Štiks,1,Igre u Jajcu 2017.,1,Ihab Hassan,1,Ilma Rakusa,2,IN MEMORIAM,7,Intervju,59,Ivan Čolović,2,Ivan Illich,2,Ivan Lovrenović,4,Ivan Milenković,1,Ivan Obrenov,1,Ivan Posavec,1,Ivana Obrenov,1,Ivana Vuletić,1,Ivica Pavlović,2,Ivo Kara-Pešić,1,Jack Kerouac,1,Jacques Derrida,2,Jagoda Nikačević,1,Jakob Augstein,1,Jaroslav Pecnik,1,Jasmin Agić,1,Jasna Tkalec,1,Jean-Luc Nancy,4,Jelena Kovačić,1,Jelena Topić,1,Jona,1,Jorge Luis Borges,2,Josif Brodski,1,Josip Osti,1,Josip Vaništa. Patricia Kiš,1,Jovan Ćirilov,1,Jovica Aćin,3,Jugoslava Ilanković,2,Julija Kristeva,1,Julio Cortazar,1,Katja Kuštrin,2,Kim Cuculić,1,Knjige,1,književna večer,1,Kokan Mladenović,1,Komentar,1,kratka priča,4,kratke priče,6,kratki intervju,3,kritika,5,Krzysztof Warlikowski,1,Ksenija Banović Ksenija Marković,1,Kulturni dodatak,1,Kurt Hielscher,1,Ladislav Tomičić,1,Laibach,1,Lajoš Kesegi,1,Larisa Softić Gasal,1,Laurence Winram,1,Lavov,1,Leonard Cohen,1,Leonid Šejka,2,Lidija Deduš,1,Ludwig Wittgenstein,1,Ljubiša Rajić,1,Ljubiša Vujošević,1,Maja Abadžija,1,Maja Isović,2,Maja Isović Dobrijević,1,MALI EKSHUMATORSKI ESEJI,1,mali esej,17,Marcel Duchamp,1,Marija Mitrović,1,marijan cipra,1,Marin Gligo,1,Marina Dumovo,1,Marina Mlinarevič Sopta,1,Mario Čulina,1,Mario Franz,1,Mario Kopić,52,Marjan Grakalić,1,Marko Misirača,1,Marko Stojkić,1,Marko Tomaš,1,Marko Veličković,1,Marko Vešović,2,Martin Heidegger,3,Massimo Cacciarri,1,Max Frisch,1,međunarodna poruka,1,Mensur Ćatić,2,Mia Njavro,1,Mihail Šiškin,1,Mijat Lakićević,1,Mikloš Radnoti,1,Milan Kundera,1,Milan Milišić,1,Milan Vukomanović,1,Milan Zagorac,1,Mile Stojić,2,Milena Bogavac,1,Milica Rašić,1,Milo Rau,1,Miloš Bajović Ilić,1,Miloš Crnjanski,2,Miloš Vasić,1,Milovan Đilas,1,Miljenko Jergović,8,Mini esej,32,Miodrag Živanović,1,Mirjana Božin,1,Mirjana Stančić,1,Mirko Đorđević,2,Mirko Kovač,3,Miroslav Krleža,3,Miroslav Marković,1,Mirza Puljić,1,Mishel Houellebecq,1,Mišo Mirković,6,Mišo Mirković foto,12,Mladen Bićanić,1,Mladen Blažević,2,Mladen Stilinović,1,Momčilo Đorgović,2,Monika Herceg,1,Naser Šećerović,1,Natalija Miletić,1,Nataša Gvozdenović,1,Neda Radulović- Viswanatha,1,nekrolog,1,Nemanja Čađo,1,Nenad Milošević,1,Nenad Obradović,5,Nenad Tanović,1,Nenad Vasiljević,2,Nenad Veličković,2,Nenad Živković,1,Nepoznati spavač,1,Nermina Omerbegović,1,Nikola Kuridža,1,Nikola Kuzanski,1,Nikola Popović,1,Nikola Vukolić,1,Nikola Živanović,1,Nikolaj Berđajev,1,Nikolina Židek,1,Noć kazališta,1,NOVA KNJIGA,2,novela,1,Novica Milić,2,Novica Tadić,1,obavijest,2,odlomak romana,10,odlomci,6,Oliver Frljić,9,Osip Mandeljštam,2,Osvaldo Ferari,1,Otto Pöggeler,1,Otto Weininger,1,Pankaj Mishra,1,Paolo Magelli,2,Paul Celan,3,Paul Klee,1,Paul Valery,1,Peščanik,1,Petar Gudelj,2,Petar Kočić,1,Petar Matović,1,Petar Vujičić,1,Peter Esterhazi,1,Peter Semolič,3,Peter Semolič. prijevod,4,Peter Sloterdijk,3,Pier Paolo Pasolini,2,pisma,5,pismo,1,pjesma,1,Plakat,1,Poezija,306,poezija prevod,1,Politika,1,potpisnici,1,Pozorišna kritika,1,Pozorišne Igre u Jajcu,1,Pozorište Prijedor,4,predavanje,1,Predrag Finci,2,Predrag Matvejević,2,Predrag Nikolić,1,Predrag Trokicić,2,Predstava,2,Prepiska,1,priča,37,Prijevod,12,prijevod govora,1,prikaz knjige,3,prikaz predstave,3,Primo Levi,1,Protest,1,Proza,2,Radimir Sovilj,1,Radiša Cvetković,1,Radmila Smiljanić,1,Radomir Konstantinović,2,Rastislav Dinić,1,Raša Todosijević,3,razgovor,6,Refik Hodžić,1,Renate Lachmann,1,reportaža,1,Robert Bagarić,1,Roger Angell,1,Roland Barthes,3,Roland Jaccard,1,Roland Quelven,1,Saida Mustajbegović,2,Sándor Márai,1,Saša Jelenković. poezija,1,Saša Paunović,1,Sava Babić,3,Seida Beganović,4,Semezdin Mehmedinović,4,Senadin Musabegović,1,senka marić,1,Sesil Vajsbrot,1,Shosana Felman,1,Sibela Hasković,2,Siegfried Lenz,1,Sigmund Freud,1,Sinan Gudžević,1,Siniša Sunara,1,Siniša Tucić,1,sjećanje,2,Slavenka Drakulić,1,Slavica Miletić,4,Slavoj Žižek,1,Slobodan Glumac,1,Slobodan Šnajder,1,Slobodan Tišma,1,slobodna europa,1,SLOVO GORČINA,1,Sonja Ćirić,3,Sonja Savić,1,Srđa Popović,1,Srđan Sekulić,10,Srđan Tešin,1,Sreten Ugričić,3,Srpko Leštarić,1,status na facebooku,1,stećak,2,Stevo Basara,1,Stojan Subotin,1,Susan Sontag,1,Sven Milekić,1,Svetislav Basara,2,Svetlana Aleksijevič,1,Svetlana Slapšak,1,Šagal,1,Šefik Ćoralić,1,Tadeusz Różewicz,1,Tamara Kaliterna,1,Tamara Nablocka,1,Tamara Nikčević,3,Tatyana Tolstaya,1,Tea Benčić Rimay,1,Tea Tulić,1,Teatar,1,Teatron,1,Tena Lončarević,1,The New York Times. Žarka Radoja,1,Thomas Bernhard,10,Thomas Ostermeier,1,Todor Kuljić,1,Tomaž Šalamun,2,Tomislav Čadež,4,Tomislav Dretar,2,Tonko Maroević,1,Tony Judt,1,Trocki,1,Umberto Eco,2,Urbán András,1,Vanda Mikšić,1,Vanesa Mok/Anđelko Šubić,1,Varlam Šalamov,3,Vera Pejovič,3,Veronika Bauer,1,Video,10,Viktor Ivančić,3,Viktor Jerofejev,1,Viktoria Radicz,2,Vincent Van Gogh,1,Višnja Machido,1,Vladan Kosorić,3,Vladimir Arsenić,1,Vladimir Arsenijević,1,Vladimir Gligorov Ljubica Strnčević,1,Vladimir Milić,2,Vladimir Pištalo,3,Vladimir Vanja Vlačina,1,Vladislav Kušan,1,vojislav despotov,1,Vojislav Pejović,1,Vojo Šindolić,1,Vujica Rešin Tucić,1,Vuk Perišić,3,W.H.Auden,1,Walter Benjamin,1,Wayne Pearson,1,Wisława Szymborska,1,Wolfgang Borchert,1,Wroclaw,1,Zadie Smith,2,zapis,2,zavičaj,1,Zbigniew Herbert,3,zen,1,ZKM,1,Zlatko Jelisavac,2,Zlatko Paković,1,Zoran Vuković,2,Zygmund Bauman,1,Žarko Milenić,1,Žarko Paić,1,Željko Grahovac,3,Živojin Pavlović,1,Саша Скалушевић,2,
ltr
item
HYPOMNEMATA: Vreme se povuklo iz moje krvi, Emil Cioran
Vreme se povuklo iz moje krvi, Emil Cioran
http://pescanik.net/wp-content/uploads/2014/04/Tunnel-long.jpg
HYPOMNEMATA
https://darkocvijetic.blogspot.com/2014/05/vreme-se-povuklo-iz-moje-krvi-emil.html
https://darkocvijetic.blogspot.com/
https://darkocvijetic.blogspot.com/
https://darkocvijetic.blogspot.com/2014/05/vreme-se-povuklo-iz-moje-krvi-emil.html
true
2899971294992767471
UTF-8
Svi članci su učitani Nije pronađen nijedan članak VIDI SVE Pročitaj više Odgovori Prekini odgovor Obriši By Početna STRANICE ČLANCI Vidi sve Preporučeni članci OZNAKA ARHIVA PRETRAGA SVI ČLANCI Nije pronađen nijedan članak koji odgovara upitu Vrati se natrag Nedjelja Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Ned Pon Uto Sre Čet Pet Sub Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Sij Velj Ožu Tra Svi Lip Srp Kol Ruj Lis Stu Pro just now 1 minutu prije $$1$$ minuta prije 1 čas prije $$1$$ sati prije Juče $$1$$ dana prije $$1$$ tjedana prije više od 5 tjedana prije Sljedbenici Slijedi THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy