$type=ticker$cols=2$count=30

Biathanatos, Jorge Luis Borges

SHARE:
De Kvinsiju (kome tako mnogo dugujem da se bliže navođenje jednog dela toga duga čini kao odbacivanje ili prećutkivanje drugih) dugujem svoj prvi pojam o Biothanatosu. Tu je raspravu sastavio, početkom XVII veka, veliki pesnik Džon Don, koji je ostavio rukopis ser Robertu Keru bez ikakve druge zabrane osim da ga da „u štampu ili u vatru“. Don je umro 1631; 1642. izbio je građanski rat; 1644. pesnikov sin prvenac dao je stari rukopis u štampu „da ga zaštiti od vatre“. Biothanatos obuhvata dvestotinak stranica; De Kvinsi ih ovako sažima : „Samoubistvo je jedan od oblika ubistva; stručnjaci za crkveno pravo razlikuje svojevoljno ubistvo od opravdanog ubistva; po valjanoj logici, treba i na samoubistvo primeniti tu razliku. Kao što svaki ubica nije zločinac, ni svako samoubistvo nije kažnjivo kao smrtni greh“. Stvarno, takva je tobožnja postavka Biothanatosa; nju iznosi podnaslov (That Self-homicide is not so naturally sin that is may never be otherwise), a potkrepljuje, ili preopterećuje, učeni katalog basnaslovnih, ili istinitih, primera; od Homera, koji je napisao hiljadu stvari koje niko drugi nije mogao razumeti i o kojem pričaju da se obesio zato što nije razumeo zagonetku ribara“ do nesita, simbola očinske ljubavi, i pčela, koje se, kao što kaže Ambrozijev Hexaemeron , „ubijaju kad se ogreše o zakone svoga kralja“. Tri stranice zauzima taj katalog, i na njima sam opazio ovu ispraznost: obuhvataju opskurne primere (Festa, Domicijanovog miljenika, „koji se ubio da bi prikrio kožnu bolest“) ispuštaju druge, uverljivije snage – Seneku, Temistokla, Katona – koji su se mogli činiti preterano laganima.

b00qvnjh_640_360

Epiktet („Seti se bitnog: vrata su otvorena“) i Šopenhauer („Da li je Hamletov monolog razmatranje jednog zločinca“) branili su samoubistvo obiljem stranica ; kako smo unapred sigurni da ta dvojica branitelja imaju pravo, čitamo ih površno. To mi se dogodilo i sa Biathanatosom pre negoli sam primetio, jedan implicitan, ili ezoteričan, argument ispod vidljivog argumenta.

Jorge+Luis+Borges+La+prolijidad+de+lo+real

Nećemo nikada saznati da li je Don napisao Biothanatos sa promišljenom svrhom da napomene taj skriveni argument, ili da li ga je previđanje toga argumenta, makar i načas i maglovito, navelo na taj zadatak. Čini mi se da je mnogo verovatnije ovo drugo: pretpostavka da jedna knjiga koja kao da govori A govori B, na način nekog tajnog spisa, izveštačena je, ali to nije i pretpostavka o delu koje je podstakla nesavršena intuicija. Hju Foset napomenuo je da je Don mislio samoubistvom okruniti vlastitu odbranu samoubistva; da se Don nosio sa takvom mišlju, moguće je ili verovatno; da je to dovoljno da se objasni Biothanatos, naravno, smešno je.

Don, u trećem delu Biothanatosa, razmatra svojevoljne smrti o kome priča Biblija; ni jednoj se ne posvećuje toliko stranica koliko Samsonovoj. Počinje sa tvrđenjem da je taj „uzor-čovek“ znamenje Hrista i da se čini da je poslužio Grcima kao pralik Herakla. Francisko de Vitoria i isusovac Grehorio de Valensia nisu ga želeli svrstati među samoubice; Don, da bi ih pobio, prepisuje poslednje reči što ih je izgovorio pre negoli je izvršio osvetu: “Neka poginem sa Filistejcima“. Takođe opovrgava pretpostavku Sv.Avgustina, koji je tvrdio da Samson, lomeći stubove Hrama, nije bio kriv za smrt drugih niti za vlastitu, nego je slušao nadahnuće Duha Svetoga, „poput mača čijim oštricama upravlja volja onoga što se njime služi“. Don, dokazavši da je ta pretpostavka neosnovana, završava poglavlje sa rečenicom Benita Pererija, koji kaže da je Samson, ne manje u svojoj smrti nego u drugim delima, bio simbol Hrista.

Borges20by20Diane20Arbus-798844

Preokrećući augustinsku postavku, kvijetisti su verovali da se Samson „po nasilju demona, ubio zajedno sa Filistejcima“; Milton ga je branio od toga da mu se pripisuje samoubistvo; Don je, slutim, u tom kazuističkom problemu video samo metaforičku ili prividnu smrt. Nije ga se ticao slučaj Samsona – a i zašto bi ga se ticao? – ili ga se ticao, recimo, samo kao „znamenje Hrista“. U Starom zavetu nema junaka koji nije bio počašćen tim ugledom: po Sv.Pavlu, Adam je lik onoga koji treba da dođe; po Sv. Avgustinu, Abel predstavlja smrt Spasiteljovu, a brat mu Set njegovo uskrsnuće; po Kvevedu “ Jov beše čudesna skica Hrista“. Don se upustio u tu tričavu antologiju da bi njegov čitalac shvatio: ono pređašnje, što je rečeno o Samsonu, može biti lažno; ali ne i ono što je rečeno o Hristu.

Poglavlje koje direktno govori o Hristu nije otvoreno. Ograničava se da navede dva mesta iz Biblije: rečenicu „i život svoj polažem za ovce“ (Jovan, 10, 15) i neobični izraz „predade duh“, koji četiri evanđelista upotrebljavaju da bi rekli „umrije“. Iz tih mesta, koje potvrđuje stih „Niko mi ga ne oduzima, nego ga ja sam od sebe polažem“ (Jovan, 10, 18), proizilazi da muka na krstu nije ubila Isusa, i da je on, uistinu, sebi zadao smrt čudesnim i svojevoljnim predavanjem duše. Don je zabeležio tu pretpostavku 1608; 1631 uvrstio ju je u propoved koju je održao na izdisaju u kapelici dvorca Vajthol.

jorge-luis-borges

Spoljnja svrha Biothanatosa jeste ublaživanje samoubistva; dubinska: pokazati da se Hrist sam ubio. Da se, kako bi obelodanio tu pretpostavku, Don ograničio na jedan stih i na ponavljanje glagola izdahnuti, neverovatno je i neshvatljivo; bez sumnje je više voleo ne insistirati na toj svetogrdnoj temi. Za hrišćanina, život i smrt Hrista središnji su događaj u istoriji sveta; prethodni su ih vekovi priprevili a potonji odrazili. Pre nego li je Adam sazdan od praha zemaljskoga, pre nego li je svod odelio vode od voda, Otac je znao da će Sin morati umreti na krstu i, kao poprište te buduće smrti, stvorio je zemlju i nebesa. Hrist je umro dobrovoljnom smrću, po Donu, a on želi reći da su počeci, i kugla zemaljska, i ljudski naraštaji, i Egipat i Rim i Vavilon i Judeja, bili izvučeni iz ništavila da njega unište. Možda je železo bilo stvoreno radi eksera a trnje radi krune za porugu, te krv i voda radi rane. Ta se barokna ideja nazire iza Biathanatosa. 
Ideja o Bogu koji stvara svet da bi stvorio vlastito gubilište.

Čitajući iznova ovu belešku, pomišljam na tragičnog Filipa Baca, koji se u istoriji filozofije zove Filip Majnlender. Bio je, kao i ja, strastven čitalac Šopenhauera. Pod njegovim uticajem (i, možda, pod uticajem gnostika) zamišljao je da smo delovi jednoga Boga koji se na početku vremena uništio željan nepostojanja. Sveopšta istorija jeste mračna agonija tih krhotina. Majnlender se rodio 1841; 1876. objavio je svoju knjigu Filozofija iskupljenja. 
Te iste godine on se i ubio.

COMMENTS

Naziv

"Oslobođenje",1,2016. fotografije/kolovoz,1,4:5-11,1,Adam Zagajewski,1,Agencije,1,Agniezska Žuchowska - Arendt,1,Ai Weiwei,1,Al Jazeera,1,Alan Pejković,1,Albert Camus,1,Aleksa Golijanin,1,Aleksandar Genis,1,Aleksandar Roknić,1,Aleksandar Tišma,1,Alem Ćurin,1,Alen Brabec,1,Aleš Debeljak,2,Alexander Kluge,1,Almin Kaplan,4,Amer Bahtijar,1,Amer Tikveša,1,Amila Kahrović Posavljak,1,Amir Or,1,Amos Oz,1,Ana Ahmatova,2,Ana Radonja,1,Andres Neuman,1,Andrijana Kos Lajtman,7,Anton Pavlovič Čehov,1,Antun Branko Šimić,1,Anya Migdal,1,Bela Hamvaš,2,Bela Tarr,1,Bertolt Brecht,4,Biblijski citat,1,Biljana Srbljanović,4,Bilješka,5,Biserka Rajčić,3,Blago Vukadin,1,Boba Đuderija,1,Bogdan Bogdanović,2,Bojan Munjin,1,Bojan Savić Ostojić,1,Bookstan II 2017,1,Borges,4,Boris Buden,4,Boris Dežulović,2,Boris Dubin,1,Boris Perić,1,Borislav Pekić,1,Borislav Veselinović,1,Borka Pavićević,1,Boro Drašković,1,Božo Koprivica,3,Branimir Živojinović,1,Branimira Lazanin,1,Branislav Jakovljević,2,Branislav Petrović,1,Branko Ćopić,1,Branko Kukić,1,Branko Rakočević,1,Bruno Schulz,1,BUKA,1,Burkhard Bilger,1,Caravaggio,1,Charles Simic,6,Chris Hedges,1,citati,1,Claude Lévi-Strauss,1,Cornelia Vismann,1,crtež,1,Damjan Rajačić,1,Dan Pagis,1,Danica i Haim Moreno,1,Daniil Ivanovič Juvačov Harms,1,Danijel Dragojević,1,Danilo Kiš,10,Dara Sekulić,1,Dario Džamonja,1,Darko Alfirević,1,Darko Cvijetić,254,Darko Cvijetić. Agnieszka Zuchovska Arent,1,Darko Desnica,4,Darko Pejanović,1,Daša Drndić,1,David Albahari,5,Davor Beganović,1,Davor Ivankovac,1,Davor Konjikušić,1,Dejan Kožul,1,Dejan Mihailović,1,Deklaracija o zajedničkom jeziku,1,Dietrich Bonhoeffer,1,Dijala Hasanbegović,1,Dnevnik,8,Dobrivoje Ilić,1,Dobroslav Silobrčić,1,Dominique-Antoine Grisoni,1,Dragan Bajić,1,Dragan Bursać,1,Dragan Markovina,1,Dragan Radovančević,3,Drago Pilsel,1,drama,2,Dubravka Stojanović,1,Dubravka Ugrešić,4,Duško Radović,1,Dževad Karahasan,2,Đorđe Bilbija,2,Đorđe Krajišnik,4,Đorđe Tomić,1,Edmond Jabes,1,Eduard Šire,1,Edvard Kocbek,1,Elis Bektaš,4,Elvedin Nezirović,1,Elvir Padalović,1,Emil Cioran,8,Emmanuel Levinas,1,Epitaf,1,Ernst Jünger,2,esej,148,Fahredin Shehu,1,festival,2,Filip David,2,fotografije,1,fra Drago Bojić,1,Francis Roberts,1,Frank Wedekind,1,Franz Kafka,4,Friedrich Nietzche,1,Furio Colombo,1,Genadij Nikolajevič Ajgi,1,Georg Trakl,1,George Orwel,1,Georgi Gospodinov,1,Géza Röhrig,1,Gianni Vattimo,1,Gilles Deleuze,1,Giorgio Agamben,7,Giorgio Manganelli,1,Goran Milaković,2,Goran Stefanovski,1,gostovanje pozorišta,4,govor,2,Gustaw Herling-Grudzinski,1,Hajdu Tamas,1,Hanna Leitgeb,1,Hannah Arendt,2,Hans Magnus Enzensberger,1,Hassan Blasim,1,Heiner Goebbels,1,Helen Levitt,1,Herbert Marcuse,1,Igor Buljan,1,Igor Mandić,1,Igor Motl,3,Igor Štiks,1,Igre u Jajcu 2017.,1,Ihab Hassan,1,Ilma Rakusa,2,IN MEMORIAM,7,Intervju,54,Ivan Čolović,2,Ivan Lovrenović,4,Ivan Milenković,1,Ivana Vuletić,1,Ivica Pavlović,1,Ivo Kara-Pešić,1,Jack Kerouac,1,Jacques Derrida,2,Jagoda Nikačević,1,Jakob Augstein,1,Jaroslav Pecnik,1,Jasmin Agić,1,Jasna Tkalec,1,Jelena Kovačić,1,Jelena Topić,1,Jona,1,Jorge Luis Borges,2,Josif Brodski,1,Josip Osti,1,Josip Vaništa. Patricia Kiš,1,Jovan Ćirilov,1,Jovica Aćin,3,Jugoslava Ilanković,1,Julija Kristeva,1,Julio Cortazar,1,Katja Kuštrin,2,Kim Cuculić,1,Knjige,1,književna večer,1,Kokan Mladenović,1,Komentar,1,kratka priča,3,kratke priče,6,kratki intervju,1,kritika,4,Krzysztof Warlikowski,1,Ksenija Banović Ksenija Marković,1,Ladislav Tomičić,1,Laibach,1,Lajoš Kesegi,1,Larisa Softić Gasal,1,Laurence Winram,1,Leonid Šejka,2,Ludwig Wittgenstein,1,Ljubiša Rajić,1,Ljubiša Vujošević,1,Maja Abadžija,1,Maja Isović,2,MALI EKSHUMATORSKI ESEJI,1,mali esej,16,Marcel Duchamp,1,Marija Mitrović,1,marijan cipra,1,Marin Gligo,1,Marina Dumovo,1,Mario Franz,1,Mario Kopić,46,Marjan Grakalić,1,Marko Misirača,1,Marko Stojkić,1,Marko Tomaš,1,Marko Veličković,1,Marko Vešović,2,Martin Heidegger,3,Massimo Cacciarri,1,Max Frisch,1,međunarodna poruka,1,Mensur Ćatić,2,Mia Njavro,1,Mihail Šiškin,1,Mijat Lakićević,1,Mikloš Radnoti,1,Milan Kundera,1,Milan Milišić,1,Milan Vukomanović,1,Milan Zagorac,1,Mile Stojić,2,Milica Rašić,1,Milo Rau,1,Miloš Bajović Ilić,1,Miloš Crnjanski,2,Miloš Vasić,1,Milovan Đilas,1,Miljenko Jergović,6,Mini esej,32,Miodrag Živanović,1,Mirjana Božin,1,Mirjana Stančić,1,Mirko Đorđević,2,Mirko Kovač,3,Miroslav Krleža,3,Miroslav Marković,1,Mirza Puljić,1,Mišo Mirković,6,Mišo Mirković foto,10,Mladen Bićanić,1,Mladen Blažević,2,Mladen Stilinović,1,Momčilo Đorgović,1,Naser Šećerović,1,Natalija Miletić,1,Nataša Gvozdenović,1,Neda Radulović- Viswanatha,1,nekrolog,1,Nemanja Čađo,1,Nenad Milošević,1,Nenad Obradović,5,Nenad Tanović,1,Nenad Vasiljević,1,Nenad Veličković,2,Nenad Živković,1,Nepoznati spavač,1,Nermina Omerbegović,1,Nikola Kuridža,1,Nikola Kuzanski,1,Nikola Vukolić,1,Nikola Živanović,1,Nikolaj Berđajev,1,Nikolina Židek,1,NOVA KNJIGA,1,novela,1,Novica Milić,2,Novica Tadić,1,obavijest,1,odlomak romana,9,odlomci,6,Oliver Frljić,8,Osip Mandeljštam,2,Otto Pöggeler,1,Otto Weininger,1,Paolo Magelli,2,Paul Celan,3,Paul Klee,1,Paul Valery,1,Petar Gudelj,2,Petar Matović,1,Petar Vujičić,1,Peter Esterhazi,1,Peter Semolič,3,Peter Semolič. prijevod,4,Peter Sloterdijk,3,Pier Paolo Pasolini,2,pisma,5,pismo,1,pjesma,1,Plakat,1,Poezija,265,poezija prevod,1,potpisnici,1,Pozorišna kritika,1,Pozorišne Igre u Jajcu,1,Pozorište Prijedor,4,predavanje,1,Predrag Finci,2,Predrag Matvejević,2,Predrag Nikolić,1,Predstava,2,Prepiska,1,priča,37,Prijevod,12,prijevod govora,1,prikaz knjige,2,prikaz predstave,3,Primo Levi,1,Protest,1,Proza,2,Radimir Sovilj,1,Radiša Cvetković,1,Radmila Smiljanić,1,Radomir Konstantinović,2,Rastislav Dinić,1,Raša Todosijević,3,razgovor,4,Refik Hodžić,1,Renate Lachmann,1,Robert Bagarić,1,Roger Angell,1,Roland Barthes,2,Roland Jaccard,1,Roland Quelven,1,Saida Mustajbegović,2,Sándor Márai,1,Saša Jelenković. poezija,1,Saša Paunović,1,Sava Babić,3,Seida Beganović,3,Semezdin Mehmedinović,4,Senadin Musabegović,1,senka marić,1,Sesil Vajsbrot,1,Shosana Felman,1,Sibela Hasković,1,Siegfried Lenz,1,Sigmund Freud,1,Sinan Gudžević,1,Siniša Tucić,1,sjećanje,2,Slavenka Drakulić,1,Slavica Miletić,3,Slavoj Žižek,1,Slobodan Glumac,1,Slobodan Šnajder,1,Slobodan Tišma,1,SLOVO GORČINA,1,Sonja Ćirić,3,Sonja Savić,1,Srđa Popović,1,Srđan Tešin,1,Sreten Ugričić,3,Srpko Leštarić,1,stećak,2,Stevo Basara,1,Stojan Subotin,1,Susan Sontag,1,Sven Milekić,1,Svetislav Basara,2,Svetlana Aleksijevič,1,Šagal,1,Tadeusz Różewicz,1,Tamara Kaliterna,1,Tamara Nablocka,1,Tamara Nikčević,2,Tatyana Tolstaya,1,Tea Benčić Rimay,1,Teatar,1,Teatron,1,The New York Times. Žarka Radoja,1,Thomas Bernhard,10,Thomas Ostermeier,1,Tomaž Šalamun,2,Tomislav Čadež,1,Tomislav Dretar,2,Tonko Maroević,1,Tony Judt,1,Umberto Eco,2,Urbán András,1,Vanda Mikšić,1,Vanesa Mok/Anđelko Šubić,1,Varlam Šalamov,3,Vera Pejovič,3,Veronika Bauer,1,Video,10,Viktor Ivančić,3,Viktor Jerofejev,1,Viktoria Radicz,2,Vincent Van Gogh,1,Višnja Machido,1,Vladan Kosorić,2,Vladimir Arsenić,1,Vladimir Arsenijević,1,Vladimir Gligorov Ljubica Strnčević,1,Vladimir Milić,2,Vladimir Pištalo,3,Vladimir Vanja Vlačina,1,Vladislav Kušan,1,vojislav despotov,1,Vojislav Pejović,1,Vojo Šindolić,1,Vujica Rešin Tucić,1,Vuk Perišić,3,Walter Benjamin,1,Wisława Szymborska,1,Wolfgang Borchert,1,Wroclaw,1,Zadie Smith,1,zapis,1,zavičaj,1,Zbigniew Herbert,3,zen,1,ZKM,1,Zlatko Jelisavac,2,Zoran Vuković,2,Zygmund Bauman,1,Žarko Milenić,1,Žarko Paić,1,Željko Grahovac,2,Živojin Pavlović,1,
ltr
item
HYPOMNEMATA: Biathanatos, Jorge Luis Borges
Biathanatos, Jorge Luis Borges
http://1.bp.blogspot.com/-ynIgwYO6Xq8/U_eL6TWPuAI/AAAAAAAAAYw/umxU8zh4_1M/s1600/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ynIgwYO6Xq8/U_eL6TWPuAI/AAAAAAAAAYw/umxU8zh4_1M/s72-c/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B5.jpg
HYPOMNEMATA
https://darkocvijetic.blogspot.com/2013/11/biathanatos-jorge-luis-borges.html
https://darkocvijetic.blogspot.com/
https://darkocvijetic.blogspot.com/
https://darkocvijetic.blogspot.com/2013/11/biathanatos-jorge-luis-borges.html
true
2899971294992767471
UTF-8
Svi članci su učitani Nije pronađen nijedan članak VIDI SVE Pročitaj više Odgovori Prekini odgovor Obriši By Početna STRANICE ČLANCI Vidi sve Preporučeni članci OZNAKA ARHIVA PRETRAGA SVI ČLANCI Nije pronađen nijedan članak koji odgovara upitu Vrati se natrag Nedjelja Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Ned Pon Uto Sre Čet Pet Sub Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Sij Velj Ožu Tra Svi Lip Srp Kol Ruj Lis Stu Pro just now 1 minutu prije $$1$$ minuta prije 1 čas prije $$1$$ sati prije Juče $$1$$ dana prije $$1$$ tjedana prije više od 5 tjedana prije Sljedbenici Slijedi THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy